SARE podsumowuje I kwartał 2018

25 maja 2018

Grupa SARE opublikowała wyniki po I kwartale 2018 roku. Przychody za ten okres wyniosły 10 mln zł. EBITDA natomiast wyniosła 1.4 mln zł względem 1.8 mln zł w I kwartale 2017 r.

„W pierwszym kwartale 2018 r. nasze prace skupione były przede wszystkim na procesach przejęcia spółki Sales Intelligence. Stale pracujemy nad kolejnymi akwizycjami i rozwojem naszych start-upów, które posiadają ogromny potencjał do rozwoju naszego biznesu i dostarczenia kolejnych, efektywnych funkcjonalności. ” – powiedział Dariusz Piekarski, Prezes Zarządu SARE SA.

W kwietniu 2018 r. Spółka poinformowała o podpisaniu ze spółką HubStyle SA umowy inwestycyjnej oraz umowy sprzedaży akcji, której przedmiotem jest nabycie 100% kapitału spółki Sales Intelligence SA, dostarczającej sklepom internetowym, klientów w modelu performance marketingu.

Przejęcie Sales Intelligence to dla Grupy Kapitałowej SARE SA możliwość poszerzenia oferty, a także realizacja strategii zakładającej rozwój grupy poprzez przejęcia i akwizycje, zwiększanie potencjału sprzedażowego i zakresu usług oraz rozwój technologii integrującej usługi i produkty Grupy SARE” – dodał Dariusz Piekarski

W marcu tego roku, Spółka poinformowała także o rejestracji połączenia spółki Teletarget Sp. z o. o. ze spółką Salelifter sp. z o.o. Połączenie to ma na celu optymalizację struktury kapitałowej Grupy SARE oraz kosztów związanych z jej funkcjonowaniem.

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej w pierwszym kwartale 2018 determinowane były koncentracją Grupy na przejęciu spółki Sales Intelligence SA oraz optymalizacją kosztów operacyjnych. Osiągnięte w pierwszym kwartale wyniki to efekt przyjętej i konsekwentnie realizowanej Strategii Grupy Kapitałowej SARE SA.” – powiedział Tomasz Kuciel, CFO SARE SA