Zmiany w Zarządzie SARE SA

13 kwietnia 2018

10 kwietnia 2018 roku, decyzją Rady Nadzorczej zmianie uległ skład Zarządu SARE SA, do którego dołączył nowy CFO – Tomasz Kuciel.

Po otrzymaniu rezygnacji Krzysztofa Zawadzkiego, który ponad rok pełnił funkcję Członka Zarządu odpowiedzialnego za finanse, nowym CFO SARE SA został Tomasz Kuciel, który w swojej karierze zawodowej pełnił funkcję Prezesa Zarządu w EBG Investments S.A. i Monevia Sp. z o.o.

Tomasz Kuciel posiada ponad 20 letnie doświadczenie w zakresie zarządzania, które zdobywał m.in. w spółkach takich jak Cyfrowy Polsat S.A., KPMG, PricewaterhouseCoopers oraz ING Bank Śląski S.A. Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz członkiem Association of Chartered Certified Accountants. Kluczowymi umiejętnościami nowego CFO SARE SA są m.in.  sprawozdawczość finansowa, zarządzanie ryzykiem, planowanie strategiczne oraz zarządzanie środkami pieniężnymi.

Tomasz Kuciel posiada bardzo duże doświadczenie w zakresie finansów oraz zarządzania. Jestem przekonany, że zapewni odpowiednie wsparcie dla Grupy SARE w tych właśnie obszarach, a także wzmocni  nasze działania dotyczące kolejnych akwizycji.” – powiedział Dariusz Piekarski, Prezes Zarządu SARE SA.

Aktualnie skład Zarządu SARE SA przedstawia się następująco:

– Dariusz Piekarski – Prezes Zarządu

– Przemysław Marcol – Członek Zarządu

– Tomasz Kuciel – Członek Zarządu, CFO