SARE podsumowuje 2017 rok

28 marca 2018

Grupa SARE osiągnęła w 2017 roku przychody o wartości niemal 46 mln zł, co stanowi 11-procentowy wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Znaczną część przychodów, wygenerowały kampanie mailingowe, stanowiące 50,43%.

Na początku roku 2017 Grupa SARE przedstawiła nową Strategię Korporacyjną, obejmującą lata 2017-2019. Zgodnie z jej treścią Grupa planuje kolejne inwestycje w kluczowych dla siebie obszarach. W lipcu 2017 roku spółka zakupiła udziały w spółce Marketnews24 sp. z o.o., która specjalizuje się w produkcji oraz dystrybucji treści video, uzupełniając swoja ofertę o wyróżniony w strategii obszar video. Dodatkowo udoskonalona została dotychczasowa oferta, dzięki spójnemu zarządzaniu technologiami całej Grupy Kapitałowej. Wspólna oferta oraz wyznaczenie linii biznesowych znacznie przyczyniły się do wzrostu wyników finansowych oraz przewagi konkurencyjnej.

Ponadto, w związku z optymalizacją procesów biznesowych w Grupie, uproszczona została struktura Grupy Kapitałowej poprzez decyzję o połączeniu spółki Teletarget sp. z o.o. ze spółką Salelifter sp. z o.o.  W maju Spółka podpisała z 21 Concordia Sp. z o.o. porozumienie, dotyczące badania Spółki SARE SA  oraz jej grupy kapitałowej, którego efektem był udany proces akwizycyjny i pozyskanie nowego akcjonariusza.

„W 2017 roku nasze prace skupione były w dużej mierze na badaniu Due Diligence spółki, które rozpoczęło się w maju a zakończyło wezwaniem na sprzedaż akcji ogłoszonym przez Tomasza Pruszczyńskiego i Polinvest 7 S.a.r.l. W  związku z tym, spowolnione zostały nasze prace związane z ewentualnymi akwizycjami. W tym czasie z dużym powodzeniem udało nam się wdrożyć analitykę Big Data, uzyskując bardzo dobre rezultaty w optymalizacji komunikacji w sieci internetowej. Skupiliśmy się mocno na rozwijaniu własnych technologii co w znacznym stopniu wpłynęło na konkurencyjność całej Grupy.” – powiedział prezes Dariusz Piekarski.

Grupa SARE w 2017 roku osiągnęła 2,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto. Wynik EBITDA w tym okresie wyniósł 5.67 mln zł, a zysk operacyjny (EBIT) 4,29 mln zł.

„Zyski osiągnięte przez Grupę w 2017 roku są niższe niż w roku poprzednim, jednak nadal utrzymujemy  dynamikę sprzedaży Grupy, co świadczy o stałym rozwoju naszego biznesu. Niższe zyski są efektem wzrostu kosztów wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych o ok. 5,9 mln zł w stosunku do porównywalnego okresu, wynikającego między innymi z rozwoju firmy i związanego z tym wzrostu zatrudnienia Stale prowadzimy działania optymalizujące w Grupie, które z pewnością przełożą się na zwiększenie efektywności i marży w kolejnych okresach. W 2017 rozpoczęliśmy  proces połączenia spółek Teletarget sp. z o.o. oraz Salelifter sp. z o.o. mając na celu optymalizację nie tylko struktury kapitałowej Grupy ale także operacyjnej, w tym kosztów związanych z jej funkcjonowaniem.” – powiedział Krzysztof Zawadzki, członek zarządu i CFO.

Kolejny rok Grupa SARE rozpoczyna z nowym branżowym akcjonariuszem – Polinvest, należącym do funduszu inwestycyjnego 21 Concordia. W lutym 2018 roku, Polinvest nabył 65,45% udziałów Spółki, stając się jej większościowym akcjonariuszem.

„Pozyskaliśmy nowego akcjonariusza, który ma ogromne doświadczenie i kontakty biznesowe. Jestem przekonany, że wspólnie będziemy mogli kontynuować nasz dynamiczny rozwój, miedzy innymi przez proces akwizycji, który jest częścią naszych założeń strategicznych. Grupa 21 Partners ma doświadczenie we wspieraniu rozwoju innowacyjnych spółek, takich jak SARE. Posiada w swoim portfelu podmioty z którymi możemy rozpocząć współpracę zarówno krajową jak i zagraniczną.” – dodał Dariusz Piekarski.

Grupa SARE mocno skupia się  na  badaniach i rozwoju własnych technologii, a także zwiększaniu kompetencji m.in. w zakresie Omnichannel oraz Big Data w celu uzyskania wiodącej pozycji w branży marketingu internetowego w Polsce.