Wezwanie na akcje SARE SA

19 grudnia 2017

Polinvest 7 należący do funduszu 21 Concordia LP z międzynarodowej grupy 21 Partners oraz pan Tomasz Pruszczyński ogłosili wezwanie na 1.696.021  akcji SARE SA. Po jego zakończeniu mają zamiar posiadać łącznie 100 proc. akcji Spółki.

„Cieszymy się, że inwestor zamierza wspierać rozwój organiczny, a także plany akwizycyjne  Spółki. Zgodnie z prawem Zarząd przeanalizuje warunki wezwania i przedstawi akcjonariuszom swoją opinię” – powiedział prezes SARE SA Dariusz Piekarski.

W maju 2017 r. 21 Concordia uzyskała wyłączność na przeprowadzenie procesu Due Diligence w Grupie Kapitałowej SARE. Proces obejmował finansowe, prawne, podatkowe, komercyjne oraz operacyjne badanie Spółki i całej Grupy.

Zgodnie z ogłoszonymi informacjami zapisy na sprzedaż akcji przyjmowane będą od 9 stycznia do 15 lutego 2018 r., a cena za jedną akcję to 22,7 zł.

Wzywający poinformowali też, że 14 grudnia Polinvest 7 zawarł porozumienie, w którym spółki WS Investments Limited i Petrovasko Limited oraz pan Damian Rutkowski zobowiązali się złożyć zapisy na sprzedaż w ramach wezwania łącznie 1.177.463 akcji, stanowiących 51,38 proc. kapitału zakładowego SARE.