Wyniki za I półrocze 2017 r. – wypowiedź zarządu

8 września 2017

W I półroczu 2017 roku w wynikach Grupy Kapitałowej SARE przychody osiągnęły poziom 22,4 mln zł, co w stosunku do półrocza ubiegłego roku stanowiło wzrost o 21%. Zysk netto osiągnął 1,8 mln zł – niestety ze spadkiem o 21% do analogicznego okresu roku ubiegłego. Natomiast wartość EBITDA po sześciu miesiącach bieżącego roku wyniosła 3,2 mln zł  co stanowi nieznaczny spadek o ok. 6 % w stosunku do I półrocza poprzedniego roku.

Poniżej wypowiedzi członków zarządu SARE dotyczące wyników za I półrocze 2017 r.

Dariusz Piekarski – prezes zarządu

Krzysztof Zawadzki – członek zarządu