SARE kupiło 83,35% udziałów spółki Marketnews24

5 lipca 2017

SARE, spółka technologiczna, oferująca zaawansowane systemy i narzędzia wspierające sprzedaż oraz automatyzację działań marketingowych, zakupiła 85 udziałów stanowiących 83,35% kapitału zakładowego spółki MarketNews24. Akwizycja ta pozwoli uzupełnić ofertę Grupy SARE i umocnić jej pozycję na rynku, szczególnie w zakresie projektu Video Target oraz rozszerzyć sieci i powierzchnie reklamowe o dodatkowe zasięgi.

  – Nabycie spółki MarketNews24 jest nie tylko ważną inwestycją, zwiększającą  wartość i potencjał Grupy SARE, ale i ważnym krokiem w rozwijaniu strategicznie kluczowego dla nas obszaru, jakim jest video. Chcemy wychodzić naprzeciw oczekiwaniom rynkowym, podążając za trendami branży, w której działamymówi Dariusz Piekarski, prezes zarządu SARE S.A.

Spółka MarketNews24, która tworzy i rozpowszechnia kontent oraz treści video, tylko w 2016 r. wygenerowała około 1200 materiałów. Mogłaby zatem stanowić mocne wsparcie dla działającego od 2016 r. w ramach spółki MrTarget, projektu Video Target.

 – Obserwujemy stale rosnące zapotrzebowanie na treści multimedialne, w szczególności video. Budżety reklamowe video już dziś stanowią około 10% całkowitych budżetów reklamowych, a do 2020 r. mogą wzrosnąć do 15-20%. Dlatego kompetencje MarketNews24 stanowią ważny element uzupełniający portfolio spółki MrTarget, a w szczególności projekt Video Target, którego niezbędnym kierunkiem dalszego rozwoju jest inwestycja w rozwój technologiczny, czyli player i budowę sieci afiliacyjnej wydawców, którzy będą zainteresowani monetyzacją treści videomówi Jarosław Nowak, prezes zarządu MrTarget Sp. z o.o.

Strategia Grupy SARE zakłada dążenie do rozwoju grupy kapitałowej, zwiększanie potencjału sprzedażowego i zakresu usług, w szczególności rozwoju technologii integrującej usługi i produkty Grupy SARE. Kluczowe jest również umacnianie pozycji Grupy SARE na rynku marketingu internetowego.

Przejęcie spółki MarketNews24 zapewni produkcje treści video in house, tworzenie i dystrybucję kontentu oraz treści video. Spółka posiada kompetencje w zakresie wytwarzania treści redakcyjnych, relacyjnych i promocyjnych głównie w formie Video, infografik i tekstów, w tym najbardziej poszukiwanej wśród wydawców treści biznesowych, społecznych i gospodarczych, należących obecnie do kategorii Premium – dodaje Rafał Mandes, CEO MarketNews24.

Nabycie spółki zajmującej się video marketingiem od produkcji do promocji i dystrybucji video z jednoczesnym naciskiem na rozwiązania technologiczne jest korzystnym rozwiązaniem dla Grupy SARE i z pewnością przełoży się na jej wyniki.

– Od jakiegoś czasu obserwowaliśmy rynek i rozmawialiśmy z różnymi podmiotami, które mogłyby stanowić wartość dodaną do obecnej oferty usług SARE zgodnie z kierunkami obranymi w naszej Strategii. Komunikowaliśmy też bardzo dobrą pozycję finansową Grupy oraz poziom gotówki, umożliwiający  zakup interesujących nas podmiotów. Inwestycja ta jest kolejnym ważnym krokiem na drodze rozwoju Grupy. Jestem przekonany, że wymiana doświadczeń i połączone kompetencje znacząco wzmocnią naszą pozycję rynkową i przyczynią się do realizacji naszych strategicznych celów finansowych –  dodaje Krzysztof Zawadzki, członek zarządu SARE S.A.