Strategia Korporacyjna Grupy SARE na lata 2017-2019

1 lutego 2017
Grupa Kapitałowa SARE opublikowała 31 stycznia 2017 roku Strategię Korporacyjną, obejmującą lata 2017 – 2019 oraz przedstawiła wizję swojego biznesu do 2021 roku. Nowo przyjęta strategia wyznaczyła priorytetowe kierunki rozwoju dla SARE S.A. oraz jej spółek zależnych a także kluczowe cele i inicjatywy, jakie planują zrealizować w najbliższych trzech latach.

Zgodnie z nową wizją, SARE będzie wiodącą polską Grupą w obszarze wsparcia procesów sprzedaży marketingiem internetowym, skutecznie wdrażającą innowacyjne rozwiązania technologiczne. Strategia zakłada szereg działań, mających na celu poprawę efektywności działania Grupy oraz zapewnienie swoim klientom narzędzi wspierających sprzedaż, a jednocześnie efektywnych kosztowo i dostosowanych do ich potrzeb. Priorytetem dla SARE jest wykorzystywanie swoich możliwości technologicznych i szans rynkowych. Zamierzamy stać się wysoko wyspecjalizowaną, multiusługową i innowacyjną Grupą.

Niezmiennie, nadrzędnym celem, jaki przyświecać będzie Grupie jest satysfakcja jej obecnych i przyszłych klientów. Wynikać ma ona z zaprojektowanych specjalnie dla nich, kompleksowych narzędzi, zwiększających ich sprzedaż przede wszystkim w modelu omnichannel a także standardowych rozwiązaniach abonamentowych.  Jednocześnie Grupa pragnie stale budować swoją wartość i zapewniać ponadprzeciętne zwroty z zainwestowanego kapitału dla akcjonariuszy. Grupa stawia na integrację technologii i organizacji oraz rozwój kompetencji w zakresie omnichannel, nie wykluczając przy tym fuzji i przejęć. Realizacja powyższych celów, doprowadzić ma do uzyskania wiodącej pozycji w branży marketingu internetowego w Polsce.

Poniżej przedstawiamy prezentację Strategii:

Prezentację można pobrać TUTAJ