Wprowadzenie do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych serii C

22 kwietnia 2016

W dniu 20.04.2016 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, podjął uchwałę, w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW, praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C, Spółki SARE S.A. Dzień ostatniego notowania 31.741 praw do akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, wyznaczono na 22 kwietnia 2016 r.

Oznacza to, że już wkrótce spodziewać się możemy wprowadzenia akcji SARE do obrotu giełdowego. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podjął w tej sprawie uchwałę nr 372/2016. W związku z tym, w najbliższy poniedziałek, 25 kwietnia 2016 r., w trybie zwykłym, do obrotu giełdowego na rynku równoległym wprowadzonych zostanie 31.741 akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki SARE S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Akcje oznaczone będą kodem „PLSARE000013”.

Więcej informacji zawierają raporty ESPI 16/2016 i 17/2016.