Kolejny wzrost wyników SARE

22 marca 2016

Właśnie opublikowaliśmy raport roczny za 2015 rok. Skonsolidowane przychody Grupy SARE za 2015 rok wyniosły 38,3 mln zł, wobec 25 mln zł w 2014 roku (wzrost o 53%), a zysk netto podmiotu dominującego wyniósł 3,8 mln zł wobec 1,1 mln zł w 2014 roku (wzrost o 245%).

Działamy na bardzo dynamicznie rozwijającym się rynku. Nie zadowala nas jednak wzrost równy z rynkiem. Stale umacniamy naszą pozycję na nim, aktywnie szukamy nowych kierunków rozwoju i nie boimy się nowych wyzwań. To pozwala rosnąć w tempie wielokrotnie szybszym niż średnia dla całego rynku. – komentuje Tomasz Pruszczyński, prezes zarządu SARE S.A.

Według badań IAB, wartość rynku reklamy online w Polsce w 2014 r. wyniosła 2,8 mld zł (co oznacza wzrost o 7% w stosunku do 2013 r.). Według prognoz PwC, w 2018 r. wartość rynku reklamy online przekroczy 4,3 mld zł. Po 2018 roku rynek reklamy będzie daleko od miejsca, w którym się teraz znajdujemy. To jak przyśpieszony rozwój od kina niemego, do poziomu wirtualnej wielowymiarowej rzeczywistości. Dostrzegamy te trendy, robimy wszystko by być beneficjentami tego rozwoju. Jak widać po naszych wynikach finansowych osiągamy ten cel z wymiernym efektem. – mówi Tomasz Pruszczyński, prezes zarządu SARE S.A. – Zamierzamy wspiąć się na jeszcze wyższy poziom i rozwijać się w kolejnych obszarach.

Grupa SARE przechodząc w lutym 2016 roku na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych określiła kierunki swojego dalszego rozwoju. Oprócz wzmacniania pozycji rynkowej całej Grupy Kapitałowej SARE dzięki rozwijaniu wewnętrznych projektów, istotnym czynnikiem wzrostu będzie również dostarczanie nowych rozwiązań opartych o big data oraz mobile.

Chcemy rozwijać swoje kompetencje zwłaszcza w obszarze big data, co posłuży do analizy, wykorzystania – a co za tym idzie – monetyzacji gromadzonych danych. – komentuje Tomasz Pruszczyński – Drugim obszarem, w którym w najbliższej przyszłości chcemy zaistnieć jest segment oprogramowania dla urządzeń mobilnych, który w doskonały sposób uzupełni posiadane przez nas kompetencje. – dodaje.

Według raportu „O stanie rynku telekomunikacyjnego” Urzędu Regulacji Energetyki, 90% gospodarstw domowych w Polsce ma dostęp do sieci, ponad 80% mieszkańców polski posiadało mobilny dostęp do sieci.

To wskaźniki wyższe niż dla UE i znacznie wyższe niż wskaźniki globalne. To pokazuje jak rozwiniętym rynkiem jesteśmy. Sprawia też, że nasza pozycja dostawcy innowacyjnych, sprawdzonych rozwiązań jest bardzo silna. Rozwiązania stosowane powszechnie u nas, w niektórych krajach zachodnich dopiero są wprowadzane. To dla nas ogromna szansa, dlatego wykorzystując nasze kompetencje rozpoczęliśmy w ubiegłym roku ekspansję zagraniczną. – mówi Tomasz Pruszczyński, prezes zarządu SARE S.A.