Zmiana terminów realizacji Publicznej Oferty Akcji serii C spółki SARE SA

21 stycznia 2016

Informujemy, że zgodnie z komunikatem aktualizującym nr 1 do Prospektu Emisyjnego SARE S.A. zmienił się termin realizacji Publicznej Oferty Akcji serii C.
Aktualny Harmonogram Publicznej Oferty wygląda następująco:

Czynność Termin
Budowa Księgi Popytu dla Inwestorów w Transzy Dużych Inwestorów 25-26 stycznia 2016 r.
Podanie do publicznej wiadomości Ceny Emisyjnej oraz ostatecznej liczby oferowanych Akcji Serii C w poszczególnych transzach 26 stycznia 2016 r.
Przyjmowanie zapisów w Transzy Małych Inwestorów 27 stycznia – 2 luty 2016 r.
Przyjmowanie zapisów w Transzy Dużych Inwestorów 27 stycznia – 1 luty 2016 r.
Planowanie terminu przydziału i zakończenia Publicznej Oferty 3 luty 2016 r.