Zielone światło dla SARE SA w drodze na GPW

14 grudnia 2015

Prospekt emisyjny został sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii C oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B i C oraz praw do akcji serii C.

Oferta publiczna SARE SA będzie obejmowała wyłącznie emisję do 543.478 nowych akcji serii C z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.

To wyjątkowy czas dla całej Grupy Kapitałowej. Systematyczna i wytrwała realizacja założonej strategii, w konsekwencji owocowała osiągnięciem planowanego już od dłuższego czasu celu, jakim jest Giełda Papierów Wartościowych. Cieszymy się wspólnym sukcesem całego zespołu, a jednocześnie wiemy, że oznacza to dla nas jeszcze więcej pracy i zaangażowania, jakie niesie za sobą cała procedura wejścia na główny parkiet. Jesteśmy na to gotowi – mówi Tomasz Pruszczyński, Prezes SARE SA.