Raport analityczny Stockwatch.pl po III kwartale 2015 roku

23 listopada 2015

W raporcie analitycznym po III kwartale, podtrzymano tezę o oczekiwanych przychodach na poziomie 40 mln zł oraz 4 mln zł zysku netto na koniec 2015 roku. Analitycy podkreślili fakt, że SARE SA znajduje się na ścieżce dynamicznego rozwoju a jej akcje wyceniono na 34,00 zł. Wycena ta, została sporządzona na podstawie dwóch metod: zdyskontowanych przepływów pieniężnych i wskaźnikowej (porównawczej). Zwrócono uwagę na wysokie przepływy operacyjne w trzecim kwartale 2015 roku (2,3 mln zł) oraz sięgającą 9,5 % rentowność netto.

 

SARE od wielu lat konsekwentnie realizuje przyjętą strategię działania polegającą na rozwijaniu autorskich technologii i portfela usług opartych o te rozwiązania – mówi Tomasz Pruszczyński prezes zarządu SARE SA – Co ważne przynosi ona wymierne – widoczne w rachunku wyników efekty. To dobra wiadomość dla naszych akcjonariuszy, bo oznacza, że przyjęliśmy odpowiedni kierunek rozwoju. Fakt ten został dostrzeżony i doceniony przez analityków, co przekłada się na wycenę akcji SARE SA.

 

Przypominamy, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły po III kwartale 2015 roku 27,5 mln zł (wzrost o 53% w stosunku do III kwartału 2014 roku) a skonsolidowany zysk netto niemal 3 mln zł, czyli o 111% więcej w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Zysk operacyjny urósł do poziomu 4,4 mln zł wobec 2,4 mln rok wcześniej.

Kolejny raz dowiedliśmy, że ambitne cele jakie sobie wyznaczamy są w pełni osiągalne dzięki ciężkiej pracy całego zespołu Grupy Kapitałowej. Wyniki finansowe po trzech kwartałach są lepsze niż te rekordowe, odnotowane za cały 2014 rok. Jest to bezsprzecznie efektem zarówno umacniania naszej pozycji na polskim rynku jak i zasługą ekspansji zagranicznej.– mówi Tomasz Pruszczyński, prezes zarządu SARE SA.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami raportu analitycznego i do jego dalszej publikacji. Raport w całości dostępny tutaj.