Grupa SARE podsumowuje pierwsze trzy miesiące 2015 roku – prawie 7,5 mln przychodu i i ponad 600 tys. zysku

13 maja 2015

– Grupa SARE nadal rośnie szybciej niż rynek, czy cała gospodarka. To przede wszystkim zasługa dynamicznego rozwoju spółek zależnych, INIS i Mr Target. – mówi Tomasz Pruszczyński, prezes Zarządu SARE SA.

Przychody spółek INIS i Mr Target odpowiadają za blisko 77% przychodów Grupy. W I kw. 2015 przychody INIS wyniosły 3 mln zł (wzrost o blisko 100%, z poziomu 1,5 mln w I kw. 2014). Dynamika wzrostu zysku netto jest wyniosła 134%, rosnąc do 432 tys. zł w pierwszym kwartale 2015 roku. Wyniki Mr Target utrzymały się na stabilnym poziomie ok. 3 mln zł przychodów.

– Przygotowania do przeniesienia notowań na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych idą pełną parą. Towarzyszy temu stałe dopracowywanie modelu biznesowego i porządkowanie struktury Grupy. Przede wszystkim jednak skupiamy się na rozwijaniu naszych autorskich technologii i pozyskiwaniu nowych kontraktów. – mówi Tomasz Pruszczyński – Nie brakuje nam pomysłów na dalszy rozwój Grupy. Co więcej, podejmujemy się nowych przedsięwzięć, które w przyszłości mogą dostarczyć dodatkowego paliwa do wzrostu, tak jak 5 lat temu INIS, czy rok później MrTarget. Dowodem na to jest spółka Salelifter, w której tkwi duży potencjał do dalszego dynamicznego wzrostu.

Spółka Salelifter powstała w 2013 roku. Już w 2014 roku, pierwszym pełnym roku działalności, spółka osiągnęła ponad 800 tys. zł przychodów i 94 tys. zł netto. W I kw. 2015 roku przychody spółki wyniosły 405 tys. zł, w porównaniu do 157 tys. zł w I kw. 2014 (wzrost o 158%), a zysk netto osiągnął poziom 49 tys. zł, w porównaniu do niespełna 8 tys. zł w I kw. 2014.

Grupa zamknęła I kw. 2015 roku z przychodami na poziomie 7,4 mln złotych, wobec 6,2 mln złotych w analogicznym okresie roku ubiegłego (wzrost o 20% r/r). Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej wyniósł 948 tys., a skonsolidowany zysk netto – 604 tys. zł. Tak dobry wynik jest efektem konsekwentnego realizowania przyjętej strategii rozwoju, która skupia się na poszerzaniu oferty technologicznej Grupy Kapitałowej SARE. Spółka planuje zakończenie procesu przygotowań do przeniesienia notowań na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie do końca 2015 roku.

Zachęcamy do lektury raportu