Prawie 15 mln zł przychodu w 2013 roku, powiększony zespół specjalistów i dwie nowe spółki w Grupie Kapitałowej SARE S.A.

14 lutego 2014

Wzrost przychodów ze sprzedaży Grupy SARE za ostatni kwartał 2013 wyniósł prawie 29% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Grupa w 2013 roku osiągnęła zysk netto w wysokości prawie 490 tys. złotych, który jest wynikiem porównywalnym do 2012.

– Dobiegł końca kolejny rok funkcjonowania SARE S.A. na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Tym samym nadszedł czas podsumowania ostatniego kwartału minionego roku.
 Intensywne działania sprzedażowe to efekt coraz wyższych przychodów. Powiększa się portfolio Klientów SARE, ponieważ firmy mają coraz większą świadomość skuteczności działań e-mail marketingowych. Do grona firm korzystających z SARE dołączyły kolejne duże korporacje.  Ostatni kwartał jak i cały rok był dla nas czasem rozwoju w każdym obszarze. Aby jeszcze bardziej wzmocnić i wzbogacić zakres usług oferowanych przez całą Grupę powołane zostało call center TeleTarget, które wykorzystuje wachlarz narzędzi systemu SARE w budowie i weryfikacji baz danych.
Ogromny nacisk kładziemy na sprzedaż i tym samym na udział w krajowych i zagranicznych konferencjach branżowych. Wprowadziliśmy kolejne integracje i nowe funkcje w systemie, co nie byłoby możliwe bez dobrze wykwalifikowanego zespołu, dlatego zatrudniamy i szkolimy dołączających do nas pracowników. Zapraszam do lektury raportu przedstawiającego jednostkowe i skonsolidowane wyniki Grupy za IV kwartał 2013 roku. –
komentuje Tomasz Pruszczyński, Prezes Zarządu SARE S.A.

Inwestycje w rozwój usług, zasięg oraz zespół to najważniejsze elementy strategii przyjętej przez Zarząd Spółki. SARE intensywnie realizuje dotychczas przyjęte cele. Spółka coraz częściej gości na arenie międzynarodowej, co pozwala na nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych.

Treść raportu jest dostępna tutaj.