8,6 mln zł przychodu w 2012 roku, powiększony zespół specjalistów i dwie nowe spółki w Grupie Kapitałowej SARE S.A.

14 lutego 2013

Grupa Kapitałowa SARE zakończyła 2012 rok przychodem o ponad milion złotych wyższym niż w 2011 roku. Grupa w IVQ odnotowała o 90% wyższy zysk netto niż w analogicznym okresie roku wcześniejszego. Do Grupy dołączyła kolejna spółka zależna Mobiquest Sp. z o.o.
Z usług SARE korzystają firmy w 35 krajach na całym świecie.

Wzrost przychodów ze sprzedaży Grupy SARE za czwarty kwartał 2012 roku wyniósł 48%, tym samym narastająco za cztery kwartały 2012 roku wzrósł o 15% w stosunku do 2011 roku. Grupa w ostatnim kwartale minionego roku odnotowuje także wzrosty w zysku na sprzedaży, działalności operacyjnej, które wpływają bezpośrednio na wzrost zysku netto o aż 90%.

– Z roku na rok coraz wyższe przychody są efektem intensywnych działań sprzedażowych. Powiększa się portfolio Klientów SARE, ponieważ firmy mają coraz większą świadomość skuteczności działań e-mail marketingowych. Ostatni kwartał jak i cały rok był dla nas czasem rozwoju w każdym obszarze. W październiku do Grupy dołączyła nowa spółka Mobiquest, tym samym poszerzyliśmy naszą ofertę o badania z wykorzystaniem najnowszych technologii. Coraz większy nacisk kładziemy na sprzedaż, i tym samym na udział w krajowych i zagranicznych konferencjach branżowych. Wprowadzanie nowych funkcji i rozwój systemu nie jest możliwy bez dobrze wykwalifikowanego zespołu, dlatego zatrudniamy i szkolimy dołączających do nas pracowników. –komentuje Tomasz Pruszczyński, Prezes Zarządu SARE S.A.

Inwestycje w rozwój usług, zasięg oraz zespół to najważniejsze elementy strategii przyjętej przez Zarząd Spółki. SARE intensywnie realizuje dotychczas przyjęte cele. Coraz częściej Spółkę widać na arenie międzynarodowej, co pozwala na nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych.

Dołączenie do Grupy SARE nowej spółki Mobiquest poszerza ofertę SARE o badania ilościowe, jakościowe oraz autorskie badania MobiQuest z wykorzystaniem nowych technologii. Są one dedykowane m.in. dla sektora finansowego a także branży e-commerce. Nowa spółka wykorzystuje kompetencje technologiczne SARE oraz wiedzę badawczą Domu Badawczego Maison.

W skład Grupy Kapitałowej SARE wchodzą spółki technologiczne, takie jak lider e-mail marketingu SARE, pierwsza w Polsce mailingowa sieć reklamowa INIS, pierwszy w Polsce mailingowy dom mediowy mail-media, architekci rozwiązań internetowych dla biznesu neronIT, a także spółka badawcza wykorzystująca technologię internetową i mobilną Mobiquest.

Raport kwartalny można pobrać TUTAJ