Intensywny II kwartał. SARE inwestuje i powiększa zespół specjalistów, do Grupy dołącza nowa spółka.

16 sierpnia 2012

Inwestycja w nową spółkę – neronIT sp. z o.o., rozbudowa zespołu specjalistów, zwiększenie poziomu zaangażowania Vasto Investment s.a.r.l. (który tym samym przekracza 10% udziałów na WZA oraz w kapitale zakładowym), czy wreszcie wyróżnienie w konkursie Golden Arrow 2012 – to najważniejsze elementy jakimi na zakończenie drugiego kwartału br. może pochwalić się lider email marketingu SARE.  Warto dodać – od marca do czerwca br. Grupa Kapitałowe SARE wypracowała wyniki lepsze o blisko 600 % niż w IQ 2012r.

Drugi kwartał 2012 roku zakończył się dla SARE oraz całej Grupy Kapitałowej wynikiem lepszym niż IQ 2012 roku. Osiągniecie zysku netto w wysokości 150 tys. zł oznacza wzrost o 582% w stosunku do pierwszego kwartału. Na wynik ten wpływ miała intensyfikacja działań prosprzedażowych, ekspansja na rynki zagraniczne i nacisk na integracje działań e-mail marketingowych. Ponadto Spółka odnotowała wzrost sprzedaży o 20% na produkcie podstawowym jakim jest system do e-mail marketingu. Spółka podpisała także umowę z bezpośrednim operatorem telefonii komórkowej, co pozwoli na stworzenie atrakcyjnej oferty związanej z modułem SMS.

Nowa spółka zwiększa wynik Grupy

W czerwcu Spółka zainwestowała w software`ową spółkę z Katowic neronIT sp. z o.o. Tym samym Grupa powiększyła się o zespół specjalistów, którzy dostarczają oprogramowanie dla przedsiębiorstw wykorzystując technologię internetową. Wyniki finansowe Spółki pozytywnie wpłynęły na skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej, który wzrósł o 18 tys. zł.

Zainwestowaliśmy w neronIT, ponieważ widzimy potencjał. Spółka ma dobre wyniki finansowe oraz prognozy, a to pozytywnie wpłynie na wynik finansowy całej Grupy. Ponadto widzimy synergię między naszymi działaniami a produktami neronIT. Bogaty wachlarz usług neronIT, pozwoli na poszerzenie portfolio SARE – komentuje Tomasz Pruszczyński, Prezes Zarządu SARE S.A.

Inis oraz mail-media skuteczne realizują założone cele.

Inis udoskonala system trackingowy, pozwalający realizować kampanie we wszystkich modelach rozliczeniowych, pozyskuje nowych wydawców, którzy korzystają z narzędzia do e-mail marketingu i realizują kampanie reklamowe. W II kwartale Spółka zrealizowała kampanie efektywnościowe dla klientów z sektora e-commerce, a także dużej marki branży odzieżowej.  Mail-media natomiast w maju br. poszerzyła portfolio usług o możliwość realizacji kampanii do baz zagranicznych.

Drugi kwartał do dla SARE także czas wyróżnień oraz działań promujących usługi Spółki. SARE wraz z Agencją Up, otrzymała wyróżnienie w konkursie Golden Arrow 2012, gdzie SARE zapewniła zaplecze programistyczne do koncepcji przygotowanej przez Agencję. Ponadto, w kwietniu SARE uczestniczyła w Kongresie Dyrektorów Marketingu, gdzie ufundował nagrodę Grand Prix w wysokości 25 tys. zł dla Dyrektora Marketingu Roku.

– Prowadzimy wiele działań. Wspieramy ważne wydarzenia branżowe. System jest stale udoskonalany, w dużej mierze jest modyfikowany dzięki dużym klientom SARE, którzy mają realny wpływ na jego kształt. Efekty naszych działań są widoczne w danych finansowych, posunięciach naszych inwestorów, jak i wyróżnieniach, które otrzymujemy –dodaje Tomasz Pruszczyński.