SARE ostro w górę. 7,5 mln zł przychodu w 2011 roku, ekspansja zagraniczna i nowa spółka w Grupie

16 lutego 2012

Grupa Kapitałowa SARE, z notowaną od marca 2011 roku na rynku New Connect spółką SARE S.A., zakończyła 2011 rok z przychodem na poziomie 7,5 mln zł. To o 24% więcej niż prognozowano w Dokumencie Informacyjnym. W IVQ Spółka mocno zaistniała na rynku ukraińskim i słowackim. Obecnie z usług SARE korzystają już firmy z ponad 20 krajów na całym świecie. Do Grupy dołączył też pierwszy w Polsce e-mail marketingowy dom mediowy – mail-media, generując tylko w IVQ 2011 przychody ze sprzedaży na poziomie blisko 1 mln zł.

Dynamika wzrostu przychodów Grupy SARE ze sprzedaży w układzie narastającym za cztery kwartały 2011 roku wyniosła 172% w porównaniu do analogicznego okresu 2010 roku. Skonsolidowane dochody narastająco za cztery kwartały 2011 roku, w porównaniu z dochodami za analogiczny okres roku 2010, to dynamika rzędu 279% (zysk z działalności operacyjnej) i 306% (zysk netto). Spółka nie ma zobowiązań długoterminowych. Odnotowuje tez rok rocznie znaczny spadek zobowiązań krótkoterminowych, co jest efektem konsekwentnej polityki finansowej Spółki.

– Dynamika wzrostu przychodów na poziomie 172% to efekt konsekwentnych działań sprzedażowych naszej firmy oraz wzrostu świadomości potencjalnych klientów, jak wiele mogą otrzymać wykorzystując szeroką paletę narzędzi oferowanych przez naszą Grupę Kapitałową. Stawiamy na efektywność – komentuje Tomasz Pruszczyński, Prezes Zarządu SARE S.A. –  Zwiększa się portfolio Klientów, ale tez zwiększają się ich wymagania. Pozostajemy liderem rynku ponieważ cały czas inwestujemy w rozwój nowych usług i wykwalifikowaną kadrę. Stąd nowa spółka w grupie i ekspansja zagraniczna. Rynek to dostrzega i reaguje pozytywnie – dodaje Tomasz Pruszczyński.

SARE, z końcem roku 2011, podpisała umowy sprzedażowe z firmami z rynku ukraińskiego i słowackiego. Wkrótce zostaną zawarte umowy o współpracę z nowymi podmiotami działającymi nie tylko na rynku europejskim.

W IIQ 2011 do Grupy SARE dołączyła spółka mail-media, pierwszy w Polsce dom mediowy specjalizujący się w kampaniach e-mail marketingowych. Dzięki temu usługi świadczone przez firmy z Grupy Kapitałowej SARE wzajemnie uzupełniają się, co pozwala na skupienie w jednym miejscu gro działań związanych z reklamą mailingową i mobilną, bez potrzeby korzystania z różnych systemów i rozwiązań oferowanych przez kilka, najczęściej konkurujących ze sobą firm.

W skład Grupy Kapitałowej SARE wchodzą spółki, takie jak lider e-mail marketingu SARE, mailingowa sieć reklamowa INIS oraz wyspecjalizowany w kampaniach e-mail marketingowych dom mediowy Mail Media.

————————————————————————————

W skład Grupy Kapitałowej SARE SA wchodzą spółki technologiczne dostarczające systemy informatyczne do masowej komunikacji z wykorzystaniem poczty elektronicznej oraz telefonii komórkowej. Oferując komplementarne usługi w obszarze dostarczania wiadomości e-mail i SMS, planowania kampanii e-mailingowych oraz udostępniania narzędzi analitycznych Grupa SARE SA osiągnęła pozycję lidera na polskim rynku e-mail marketingu.

SARE SA oferuje zaawansowane narzędzie do e-mail marketingu, które wspomaga wysyłki newsletterów, mailingów oraz wiadomości SMS, a także zarządza bazami adresowymi i prezentuje szczegółowe raporty z poszczególnych kampanii.  Z systemu SARE korzystają największe polskie i międzynarodowe firmy.

mail-media sp. z o.o. to dom mediowy specjalizujący się w kampaniach e-mailingowych w oparciu o zewnętrzne bazy danych. Segmentacja według grup docelowych umożliwia precyzyjne dotarcie z przekazem reklamowym do określonych odbiorców. Mail-media rozwija i poszerza swoje kompetencje w dziedzinie kampanii rozliczanych za efekt (cost –per-click i cost-per-lead) prowadzonych również w wyszukiwarkach i na platformach społecznościowych. Proces wydzielenia spółki zależnej mail-media został zakończony rejestracją wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 25 maja 2011 roku.

Inis sp. z o.o. dostarczają darmowe profesjonalne narzędzie do realizowania kampanii e-mail marketingowych przez właścicieli portali, blogów, for i serwisów internetowych. Spółka, obok narzędzia i wsparcia technicznego, oferuje wydawcom – podobnie jak sieci afiliacyjne – gotowe mailingi reklamowe, za których realizację wypłaca swoim użytkownikom prowizję.

źródło: Montrilo