SARE integruje e-maile z ankietami

28 lipca 2011

Właśnie nastąpiła kolejna odsłona wprowadzenia unikatowego na rynku polskim, po języku programowania SAREscript, autorskiego rozwiązania w e-marketingu. System SARE został rozbudowany o zaawansowany moduł służący do przeprowadzania profesjonalnych badań ankietowych. Funkcja jest dostępna bezpłatnie dla wszystkich użytkowników systemu.

Do niedawna badania ankietowe w Internecie można było przeprowadzić wyłączenie poprzez ich zlecenie zewnętrznym firmom lub przy wykorzystaniu specjalistycznych narzędzi. Od teraz wszyscy klienci SARE uzyskali dostęp do platformy umożliwiającej przeprowadzanie samodzielnych badań. Dzięki zintegrowaniu modułu ankiet z systemem do e-mail marketingu cały proces przeprowadzenia badania jest maksymalnie uproszczony. Wyniki badania mogą być analizowane w tym samym miejscu co raport z wysyłki e-mailingu, a firmy nie ponoszą kosztów wykorzystania systemu do przygotowania ankiety.

Badania ankietowe w systemie SARE można prowadzić w dwóch modelach: na własnej grupie adresowej lub na nieograniczonej liczbie internautów.

Ankieta - wybór pytania

 
System ankiet umożliwia tworzenie różnego typu pytań:

  • jednokrotnego wyboru,
  • wielokrotnego wyboru,
  • otwartych,
  • macierzowych.

Istnieje możliwość stworzenia pytania o e-mail, które pozwala na rozbudowę bazy adresowej. Ponadto możliwe jest zaawansowane warunkowanie przygotowanych pytań, zamieszczenie własnego szablonu ankiety bądź skorzystanie z już dostępnych. Każda wysyłka podsumowywana jest generowanym automatycznie, szczegółowym raportem z przeprowadzonych badań.

Ogromną zaletą nowego modułu jest jego skalowalność w zależności od indywidualnych potrzeb firm i specyfiki danej branży. Pozwala na przeprowadzenie zaawansowanych badań przez dyrektorów różnych departamentów w dużych przedsiębiorstwach i korporacjach, jak również na analizę działań marketingowych i preferencji klientów w średnich i małych firmach.

Obserwując jak bardzo wzrasta rola analityki w prowadzeniu i optymalizacji kampanii e-mail marketingowych, a ponadto jak ogromnym źródłem informacji może być wiedza pozyskana od uczestników własnych baz adresowych, zdecydowaliśmy się znacząco rozbudować system SARE. – mówi Krzysztof Dębowski, Dyrektor Zarządzający SARE SA – Opracowanie modułu ankiet wymagało ogromnego nakładu pracy i wielu miesięcy przygotowań. Wierzę jednak, że nowa funkcjonalność, jaką zyskują nasi Klienci, pozwoli im na jeszcze lepsze gromadzenie wiedzy na temat opinii i preferencji klientów, dzięki czemu będą mogli kierować do nich jeszcze lepiej dopasowane oferty.

Badania ankietowe są wykorzystywane w firmach do zbierania informacji na temat otoczenia rynkowego. Pozwalają na zebranie opinii o produktach bądź usługach, czy marce, agregowanie informacji na temat konkurencji,  a także na przeprowadzenie testów konsumenckich. Ich organizacja była dotychczas ogromnym przedsięwzięciem wymagającym precyzyjnej koordynacji pracy ludzi i systemów elektronicznych. Ich połączenie z działaniami e-mail marketingowymi w ramach jednego systemu pomoże zoptymalizować prace w działach marketingu, zarówno dużych, jak  małych i średnich firm.

Moduł do prowadzenia badań ankietowych spełnia kluczowe warunki niezbędne do prowadzenia projektów badawczych: jest prosty w obsłudze, posiada intuicyjny interfejs, daje możliwość indywidualnego doboru czasu trwania badania, pozwala na edycję ankiety do momentu publikacji, a ponadto poszerzenie bazy adresowej badającego. – podkreśla Tomasz Kusy, Dyrektor Działu Programowania. – Oprócz ankiety otwartej, możliwa jest wysyłka e-mailingu do konkretnej bazy adresowej już zarejestrowanych w systemie użytkowników, dzięki czemu można zebrać dane tylko od tej ściśle określonej grupy. Taką ankietę wypełnić mogą tylko odbiorcy e-maila, co daje 100% pewność zebrania wiarygodnych danych. Dzięki zaawansowanym statystkom systemu badający ma możliwość porównania wskaźników wypełnień ankiety z osiągniętymi wskaźnikami OR (Open Rate) oraz CTR (Click Through Rate ).

Wprowadzając nowe rozwiązanie SARE porozumiało się z instytutem prof. Dominiki Maison, który będzie dostarczał usługi związanie z opracowaniem metodologii oraz analizy i interpretacji wyników badań tym firmom, które zgłoszą taką potrzebę.