Zawiadomienie o transakcji osoby zobowiązanej

14 lipca 2011

Zarząd spółki SARE SA informuje, iż w dniu 13 lipca 2011 roku, otrzymał od Pana Tomasza Pruszczyńskiego, Prezesa Zarządu SARE SA (Osoba zobowiązana), informację na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538), iż w dniu 25 marca 2011 roku podczas sesji zwykłej na rynku NewConnect osoba ta dokonała zakupu 2.418 praw do akcji serii B SARE SA po średniej cenie 4,51 zł każda, w dniu 29 marca 2011 roku podczas sesji zwykłej na rynku NewConnect osoba ta dokonała zakupu 200 praw do akcji serii B SARE SA po cenie 3,99 zł każda, w dniu 30 marca 2011 roku podczas sesji zwykłej na rynku NewConnect osoba ta dokonała zakupu 882 praw do akcji serii B SARE SA po średniej cenie 4,09 zł każda oraz w dniu 11 lipca 2011 roku podczas sesji zwykłej na rynku NewConnect osoba ta dokonała zakupu 11.500 akcji serii B SARE SA po średniej cenie 4,68 zł każda.

Szczegółowe informacje dostępne są w raporcie bieżącym ESPI z dnia 14 lipca 2011 r.