37/2018 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SARE SA wraz z projektami uchwał
4.00 KB
36/2018 Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach Grupy SARE za pierwszy kwartał 2018 roku
4.00 KB
35/2018 Zawarcie umowy inwestycyjnej oraz umowy sprzedaży akcji
4.00 KB
34/2018 Wyrażenie przez Radę Nadzorczą zgody na nabycie akcji w spółce Sales Intelligence
4.00 KB
33/2017 Wypłata dywidendy ze spółki zależnej
4.00 KB
32/2018 Powołanie Członka Zarządu
4.00 KB
31/2018 Korekta raportu ESPI 31/2018
4.00 KB
31/2018 Podpisanie Term Sheet
4.00 KB
30/2018 Powołanie Członka Zarządu
4.00 KB
29/2018 Rezygnacja Członka Zarządu
4.00 KB
28/2018 Rejestracja połączenia spółek zależnych
4.00 KB
27/2018 Korekta raportu ESPI 27/2018
4.00 KB